Fa uns quants mesos que treballo a Vinya Encisada, com a responsable de comunicació i disseny. Sabeu què és el més bonic? Dissenyar etiquetes. Bé, tastar els caves també és molt bonic.
La qüestió és que dissenyar una etiqueta de cava o de vi és una de les coses que ha de fer tot dissenyador algun cop a la seva vida professional. Il·lustrar-les és un plaer afegit, no totes arriben a ser etiqueta, però és rebonic el procés creatiu, les tècniques d’aquarel·la i llapis, l’edició digital… Es pot ser més feliç treballant?
______________
Hace unos meses que trabajo en Vinya Encisada, como responsable de comunicación y diseño. ¿Sabéis qué es lo más bonito? Diseñar etiquetas. Bueno, catar los cavas también es muy chulo.
La cuestión es que diseñar una etiqueta de cava o de vino es una de las cosas que ha de hacer todo diseñador alguna vez en su vida profesional. Ilustrarlas es un placer añadido, no todas llegan a ser etiqueta, pero es genial el proceso creativo, las técnicas de acuarela y lapiz, la edición digital… ¿Se puede ser más feliz trabajando?