La mama va morir l’any passat, a l’agost’17. No va viure el 20 de setembre, ni l’1 d’octubre ni tantes altres dates que han marcat aquest any. Però la veig en totes les dones grans que no falten a cap mani i que guarneixen de groc la nostra terra. Aquest dibuix va per ella.